Müzayede Nedir?

Müzayede (mezat), olarak da bilinir, taşınır ya da taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. Geleneksel mezatlarda, alıcıların birbirini izleyen artırma önerilerinin yöneticisi tarafından kabul edilecek en yüksek (ve son) bedele ulaşması sürecidir, yani ilan edilen başlangıç fiyatından başlanıp tek talip olduğunda başlangıç fiyatından satın alınabilen aksi takdirde 2 veya daha fazla alıcının arttırma yöntemleri ile almaya çabalamaları sonucu oluşan seviyedir.
Katılmak isteyenlerin, satılacak malları satış başlamadan görmelerine izin verilir.Bu aşamada alıcı malın durumunu değerlendirir, kendine uygun gelen bir fiyat saptar.Satıcı müzayede başlamadan önce mal için bir taban fiyat saptayabilir ve artırmada fiyat o değere yükselmezse en yüksek artırmayı kabul etmez, malı satıştan çeker.
(Visited 13 times, 1 visits today)